టీ.డీ.పీ వాళ్ళు ప్యాకేజ్ అద్భుతం..అమోగం..అనంతం అని ఎందుకంటున్నారో తెలుసా ఇందుకే..

విజయవాడ : 
అప్పట్లో మన ముఖ్య మంత్రి గారు మన ఎం.పీ.లు స్పెషల్ స్టాటస్ అద్భుతం అన్నారు. సడన్ గా ఏం జ్ణానోదయం అయ్యిందో ఏమో కాని ప్యాకేజ్ ఈజ్ బెస్ట్ అంటున్నారు. స్పెషల్ స్టేటస్ గురించి అడిగితే బీ.జే.పీ వాళ్ళకి కోపం రావాలి కాని టీ.డీ.పీ వాళ్ళకి వస్తోందేంటో అర్ధం కావట్లా.. ఒకవేళ బీ.జే.పీ వాళ్ళు స్పెషల్ స్టాటస్ ఇస్తానన్న టీ.డీ.పీ వాళ్ళు ఒప్పుకునేట్లు లేరు.. స్పెషల్ స్టేటస్ తీసుకు వస్తానని చెప్పిన టీ.డీ.పీ ప్రభుత్వం తీసుకు రాలేకపొయింది. ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం పోయిన ప్రజలు పోరాడుతుంటే ప్రజలపై ఎదురుదాడి చేస్తోంది.. ప్రజలు పోరాడితే స్పెషల్ స్టేటస్ వస్తే వస్తది లేకపోతే లేదు దీని వల టీ.డీ.పీ కి వచ్చిన నష్టం ఏంటో అర్ధం కావట్లా.. ఇలాగే ప్రజలపై ఎదురుదాడి చేస్తుంటే ప్యాకేజ్ లో వాటాల కోసం ఎదురుదాడి చేస్తున్నారు అని ప్రజలు అనుకోవడం ఖాయం..   అధికారం పై ఆశలు వదిలేసుకునేట్లైతే ఇలాగే ప్రజల పై ఎదురుదాడి చెయ్యండి.. లేదా సైలెంట్ గా ఉండి ప్రజలకు సపోర్ట్ చెయ్యండి..


0 comments:

http://go.ad2up.com/afu.php?id=968302